Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mudroňovo

Obec Mudroňovo začiatkom júna 2022 začala s realizáciou podporených projektov pod názvom Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mudroňovo. Celkové oprávnené náklady na projekt predstavujú sumu : 8 602,02 EUR s 5% spoluúčasťou obce. V rámci projektu budú zrekonštruované 24 ks zastaraných výbojkových svietidiel spolu s výložníkmi na betónových stožiaroch distribučnej nn siete a vymenený rozvádzač […]

Continue reading


Pozvánka na konferenciu LEADER NSK „Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja“ | 21. septembra 2022

touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu s názvom „Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja“, ktorú organizujeme v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR dňa 21. septembra 2022 (t. j. stredu) od 9:15 hod. v priestoroch Konferenčného centra Žrebčín Kaštieľa Mojmírovce. Registrácia účastníkov začína od 8:30 hod. Už tradične bude súčasťou konferencie aj sprievodný program, […]

Continue reading


Oznam o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2007/2022

Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2022 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2007/2022 (ďalej len „NSK“) uzatvorená medzi NSK a Združením mikroregiónu Hurbanovo v zmysle §8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a […]

Continue reading