Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ, zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí […]

Continue reading


Vyhlásenie výberového konania MAS “Mikroregión Hurbanovo” na prac. pozíciu “Manažér MAS”

MAS „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: „Manažér MAS“. INFORMÁCIA O PRACOVNOM MIESTE: Miesto práce: Kancelária MAS vo Svätom Petre Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok Ponúkaný plat (brutto): 1200 Eur/mesačne Nástup: ASAP (ihneď) PRACOVNÁ NÁPLŇ: príprava a zmena výziev na predkladanie žiadostí o príspevok výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok vypracovanie návrhu zmluvy s užívateľom/dodatku […]

Continue reading