Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 9.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 9.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Výška žiadaného príspevku po ukončení 9.hodnotiaceho kola k 30.11.2022: 99 999,90 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40 222,10 EUR Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje: 140 222,00 EUR

Continue reading


Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 Aktivita C1 – Komunitné sociálne služby: Výška žiadaného príspevku po ukončení 11.hodnotiaceho kola k 20.11.2022: 36 699,73 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 9 786,04 EUR

Continue reading