Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 – Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiaceho kola k 20.03.2021: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 126 488,06 EUR

Continue reading


Vyhlásenie výberového konania MAS „Mikroregión Hurbanovo“ na prac. pozíciu „Manažér MAS“

MAS „Mikroregión Hurbanovo“, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: „Manažér MAS“ Výberové konanie na pracovnú pozíciu manažér MAS Hurbanovo bolo zverejnené na portáli www.itsp.sk Výzva: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Dokumenty na stiahnutie: Výberové konanie – manažér MAS [126kB, .PDF]

Continue reading