Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita A1

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-511-004 Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu: ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií Dátum vyhlásenia: 09.06.2021 Termín uzatvorania 1. hodnotiaceho kola: […]

Continue reading


Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita C1 v znení aktualizácie č.1

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-002 Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 1 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu: ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v rámci aktivity […]

Continue reading