Výzva č. 6 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o NFP v rámci implementácie CLLD 7.4

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou („Mikroregión Hurbanovo“) (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasuje Výzvu č. 6 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH“) Termín uzávierky […]

Continue reading


Výzva č. 5 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o NFP v rámci implementácie CLLD 7.2

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou („Mikroregión Hurbanovo“) (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) vyhlasuje Výzvu č. 5 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH“) Termín uzávierky […]

Continue reading


Vyhlásenie výberového konania MAS „Mikroregión Hurbanovo“ na prac. pozíciu „Manažér MAS“

MAS „Mikroregión Hurbanovo“, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: „Manažér MAS“ Výberové konanie na pracovnú pozíciu manažér MAS Hurbanovo bolo zverejnené na portáli www.itsp.sk Výzva: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Dokumenty na stiahnutie: Výberové konanie – manažér MAS [631kB, .PDF]

Continue reading