Vyhlásenie výberového konania MAS „Mikroregión Hurbanovo“ na prac. pozíciu „Manažér MAS“

MAS „Mikroregión Hurbanovo“, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: „Manažér MAS“ Výberové konanie na pracovnú pozíciu manažér MAS Hurbanovo bolo zverejnené na portáli www.itsp.sk Výzva: Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať. Dokumenty na stiahnutie: Výberové konanie – manažér MAS [126kB, .PDF]

Continue reading


Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001 – Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiaceho kola k 15.02.2021: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 149 454,80 EUR

Continue reading


Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2021

Kód výzvy: MRH/2021/01 Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len MAS „Mikroregión Hurbanovo“), vyhlasuje dňa 5.2.2021 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS „Mikroregión Hurbanovo“ Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2021, v termíne od 5.2.2021 do 5.3.2021 pre opatrenia: […]

Continue reading