Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP – pôdopatrenie 1.2

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský kraj) Celé Znenie:   Aktuálne znenie výzvy a prílohy (komplet) k výzve: Výzva MAS […]

Continue reading