Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001 – Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výška žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole k 15.04.2021: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 149 454,80 EUR

Continue reading


Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 – Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiaceho kola k 20.03.2021: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 126 488,06 EUR

Continue reading