Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu nástroja 1 LEADER NSK na rok 2024

Kód výzvy: MRH/2024/01 Miestna akčná skupina “Mikroregión Hurbanovo“ sa plánuje zapojiť do výzvy NSK/LEADER1/2024-Op12 vyhlásenej Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Nástroja 1 LEADER NSK a z tohto dôvodu vyhlasuje dňa 13.02.2024 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS “Mikroregión Hurbanovo“ Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v termíne od 13.02.2024 do 11.03.2024 pre […]

Continue reading


Mikroregión Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.12.2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-T377-512-002, aktivita C1 – Komunitné sociálne služby

Mikroregión Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.12.2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-T377-512-002, aktivita C1 – Komunitné sociálne služby. Dôvodom predčasného uzavretia výzvy je právna nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.

Continue reading


Mikroregión Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.12.2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-T377-511-004, aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií

Mikroregión Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.12.2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-T377-511-004, aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií. Dôvodom predčasného uzavretia výzvy je právna nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.

Continue reading