Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-T377-511-004 aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-511-004

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ informuje o aktualizácii č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-T377-511-001 aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SSZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č. 1 týkajú.

MAS vykonala zmenu v Prílohe č. 4 výzvy v hodnotiacom kritériu,, Prínos realizácie projektu na územie MAS v znení 1. opravy zjavnej nesprávnosti

Informácia o aktualizácii výzvy:

V priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy k žiadosti o príspevok.


Aktuálne znenie výzvy a prílohy k výzve:

Informácia o aktualizácii výzvy[90kB, .PDF]

Vyzva_IROP-CLLD-T377-511-004_BSZ aktual č.1[1047kB, .PDF]

Vyzva_IROP-CLLD-T377-511-004_SSZ aktual č.1[1047kB, .PDF]

Príloha č.4 Výzvy_Kritériá pre výber projektov_BSZ[1617kB, .PDF]

Príloha č.4 Výzvy_Kritériá pre výber projektov_SSZ[1644kB, .PDF]