Oznam o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2023

Oznamujeme Vám, že dňa 06.09.2023 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“) uzatvorená medzi NSK a Združením mikroregiónu Hurbanovo v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v […]

Continue reading