Vypracovanie Záväznej osnovy Stratégie miestneho rozvoja pre „Mikroregión Hurbanovo“

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vypracovanie Záväznej osnovy Stratégie miestneho rozvoja pre „Mikroregión Hurbanovo“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 8 808,00 Eur financovaný […]

Continue reading