Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP č. 03/2023/OH

Občianske združenie Mikroregión Hurbanovo. vyhlasuje Výzvu č.03/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 (ŽoNFP, ktoré budú OH hodnotiť): 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj) Typ výzvy: uzavretá Dátum vyhlásenia: 24.11.2023 […]

Continue reading


Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP č. 01/2023/OH

Občianske združenie Mikroregión Hurbanovo. vyhlasuje Výzvu č.01/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 (ŽoNFP, ktoré budú OH hodnotiť): 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií […]

Continue reading