Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita F2

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-003 Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu: ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v rámci aktivity F2 Verejná kanalizácia Dátum vyhlásenia: […]

Continue reading


Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita C1

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-002 Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu: ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v rámci aktivity C1 Komunitné sociálne služby Dátum […]

Continue reading