Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu nástroja 1 LEADER NSK na rok 2024

Kód výzvy: MRH/2024/01 Miestna akčná skupina “Mikroregión Hurbanovo“ sa plánuje zapojiť do výzvy NSK/LEADER1/2024-Op12 vyhlásenej Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Nástroja 1 LEADER NSK a z tohto dôvodu vyhlasuje dňa 13.02.2024 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS “Mikroregión Hurbanovo“ Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v termíne od 13.02.2024 do 11.03.2024 pre […]

Continue reading


Mikroregión Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.12.2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-T377-512-002, aktivita C1 – Komunitné sociálne služby

Mikroregión Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.12.2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-T377-512-002, aktivita C1 – Komunitné sociálne služby. Dôvodom predčasného uzavretia výzvy je právna nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.

Continue reading