Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001 – Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výška žiadaného príspevku po ukončení 5.hodnotiaceho kola k 15.10.2021: 49 584,23 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 63 975,14 EUR

Continue reading


Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiaceho kola k 30.9.2021: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 140 222,00 EUR

Continue reading