Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001 – Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výška žiadaného príspevku po ukončení 8.hodnotiaceho kola k 15.04.2022: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 64 227,41 EUR

Continue reading


Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-T377-511-004 aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-511-004 Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ informuje o aktualizácii č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-T377-511-001 aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií. Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SSZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č. 1 týkajú. MAS vykonala zmenu v Prílohe č. 4 výzvy […]

Continue reading


Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku – aktivita C1 v znení aktualizácie č.2

Kód výzvy: IROP-CLLD-T377-512-002 Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v znení aktualizácie č. 2 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu: ŠC 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach v rámci aktivity […]

Continue reading