Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 14.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 14.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001 – Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výška žiadaného príspevku po ukončení 14.hodnotiaceho kola k 15.04.2023: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 87 053,87 EUR

Continue reading


Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Výška žiadaného príspevku po ukončení 11.hodnotiaceho kola k 30.03.2023: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 140 222,77 EUR Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje: 140 222,00 EUR

Continue reading