Informácia o disponibilnej alokácii k výzve IROP-CLLD-T377-512-002 – Aktivita C1 – Komunitné sociálne služby

Informácia o disponibilnej alokácii k výzve IROP-CLLD-T377-512-002 – Aktivita: C1 – Komunitné sociálne služby

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu je 46 489 ,66 EUR.