Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001 – Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiaceho kola k 15.02.2021: 0,00 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 149 454,80 EUR