Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 Aktivita C1 – Komunitné sociálne služby:

  • Výška žiadaného príspevku po ukončení 10.hodnotiaceho kola k 20.9.2022: 0,00 EUR
  • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 46 485,77 EUR