Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 Aktivita C1 – Komunitné sociálne služby:

  • Výška žiadaného príspevku po ukončení 11.hodnotiaceho kola k 20.11.2022: 36 699,73 EUR
  • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 9 786,04 EUR