Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 14. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 14.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 Aktivita C1 – Komunitné sociálne služby:

  • Výška žiadaného príspevku po ukončení 14.hodnotiaceho kola k 20.05.2023: 0,00 EUR
  • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 48 037 ,08 EUR