Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 16. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 16.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 Aktivita C1 – Komunitné sociálne služby:

  • Výška žiadaného príspevku po ukončení 16.hodnotiaceho kola k 20.09.2023: 0,00 EUR
  • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 48 037 ,08 EUR