Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 17. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 17.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 Aktivita C1 – Komunitné sociálne služby:

  • Výška žiadaného príspevku po ukončení 17.hodnotiaceho kola k 20.11.2023: 0,00 EUR
  • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 23 038 ,26 EUR