Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiaceho kola k 30.9.2021: 0,00 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 140 222,00 EUR