Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001 – Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Výška žiadaného príspevku po ukončení 4.hodnotiaceho kola k 15.08.2021: 35 895, 43 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 113 559,37 EUR