Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 – Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Výška žiadaného príspevku po ukončení 4.hodnotiaceho kola k 20.09.2021: 0,00 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 126 488,06 EUR