Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001 – Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Výška žiadaného príspevku po ukončení 5.hodnotiaceho kola k 15.10.2021: 49 584,23 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 63 975,14 EUR