Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 – Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Výška žiadaného príspevku po ukončení 5.hodnotiaceho kola k 20.11.2021: 50 000,00 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 76 488,06 EUR