Informovanie verejnosti o získaní nenávratného finančného príspevku k projektu Financovanie prevádzkových nákladov MAS „Mikroregión Hurbanovo“ II

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na implementáciu projektu Financovanie prevádzkových nákladov MAS „Mikroregión Hurbanovo“ II (Kód projektu: 302051AA51).

Celé znenie:


Dokumenty na stiahnutie:

Informačný plagát – Chod MAS [203kB, .pdf]