Informovanie verejnosti o získaní nenávratného finančného príspevku k projektu Implementácia stratégie CLLD

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ informuje verejnosť o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na implementáciu projektu Implementácia stratégie CLLD (Kód projektu: 302051T377).

Celé znenie:


Dokumenty na stiahnutie:

Informačný plagát – Implementácia stratégie CLLD [203kB, .pdf]