Mikroregión Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.12.2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-T377-512-001, aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Mikroregión Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.12.2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-T377-512-001, aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Dôvodom predčasného uzavretia výzvy je právna nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.