2. Názov a sídlo združenia

  1. Názov združenia: „Mikroregión Hurbanovo“
  2. Skrátený názov: MRH
  3. Sídlo: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo