OZ Mikroregión Hurbanovo

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len Združenie) je dobrovoľné, verejnoprospešné, mimovládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, tj. partnerstvo subjektov verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom vymedzenom území s cieľom zostaviť, realizovať, riadiť, monitorovať a hodnotiť stratégiu rozvoja územia.

Toto územie je tvorené geograficky ohraničenými a susediacimi katastrálnymi územiami obcí: Hurbanovo, Nesvady, Imeľ, Martovce, Bajč, Svätý Peter, Mudroňovo, pričom je ho možné rozšíriť o ďalšie dobrovoľne pristupujúce obce a subjekty, ktorých katastrálne územie susedí s uvedenými katastrálnym územiami obcí a napĺňajúcimi podmienky stanov občianskeho združenia Mikroregión Hurbanovo [stanovy.pdf].

Členmi združenia sú:

 • Mesto Hurbanovo
 • Obec Bajč
 • Obec Imeľ
 • Obec Martovce
 • Obec Mudroňovo
 • Obec Nesvady
 • Obec Svätý Peter
 • Centrum sociálnych služieb Margaréta n.o. Bajč
 • OZ Združenie priateľov MŠ Slniečko Imeľ
 • OZ SZIGET – Sziget polgári társulás Martovce
 • AGRO VALACH Mudroňovo
 • Klub dôchodcov Nesvady
 • Anton Chochula
 • Ing. Terézia Horváthová
 • Ing. Karol Lovász
 • ZO CSEMADOK Hurbanovo

 

Finančné zdroje v rámci prístupu LEADER môžeme rozdeliť na:

 • malý LEADER – finančné prostriedky z Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Veľký LEADER – je zahrnutý v rámci operačného programu 1ROP – Integrovaný regionálny operačný program.

Prístupy LEADER prinášajú nový prístup krieseniu problémov vidieka, prichádza s prístupom „zdola nahor“, čím núti obyvateľov aktívne sa podieľať na jeho živote, vytvára nové pracovné miesta, spája rôzne projekty, myšlienky a zdroje vidieka.Stanovy OZ Mikoregión Hurbanov [.pdf]