Oznam o podpise zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja – Doc. Ing. Milan Belica PhD. a predseda občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ – Ing. Jozef Jobbágy podpísali Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja na rok 2015.

Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť „Mikroregiónu Hurbanovo“ – konečnému prijímateľovi v súlade s ustanoveniami danej zmluvy dotáciu na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja pre opatrenia a projektové návrhy schválené Výberovou komisiou pre výber žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu NSK na rok 2015, sumou vo výške 37 420,00 EUR.

Zmluva nadobudla účinnosť dňa 14.07.2015.

 

V Hurbanove, dňa 23.07.2015
S pozdravom,

Ing. Jozef Jobbágy
„Mikroregión Hurbanovo“

Dokumenty:

Oznam o podpise zmluvy.pdf [63kB, .pdf]