Mikroregión Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.12.2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-T377-511-004, aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií

Mikroregión Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.12.2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-T377-511-004, aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií. Dôvodom predčasného uzavretia výzvy je právna nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.

Continue reading


Mikroregión Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.12.2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-T377-512-001, aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Mikroregión Hurbanovo oznamuje žiadateľom, že ku dňu 31.12.2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-T377-512-001, aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Dôvodom predčasného uzavretia výzvy je právna nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.

Continue reading


Výzva MAS | 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Občianske združenie Mikroregión Hurbanovo vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre podopatrenie: 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj). Kód výzvy: MAS_103/4.1/5 Typ výzvy: uzavretá Dátum vyhlásenia výzvy: 11.12.2023 Dátum uzavretia výzvy: […]

Continue reading