Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 16.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 16.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-001 – Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výška žiadaného príspevku po ukončení 16.hodnotiaceho kola k 15.08.2023: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 4 792,90 EUR

Continue reading


Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 13.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 13.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-511-004 – Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Výška žiadaného príspevku po ukončení 13.hodnotiaceho kola k 30.07.2023: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 1 428,77 EUR

Continue reading