Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-T377-512-002 Aktivita C1 – Komunitné sociálne služby: Výška žiadaného príspevku po ukončení 10.hodnotiaceho kola k 20.9.2022: 0,00 EUR Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 46 485,77 EUR

Continue reading


Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mudroňovo

Obec Mudroňovo začiatkom júna 2022 začala s realizáciou podporených projektov pod názvom Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mudroňovo. Celkové oprávnené náklady na projekt predstavujú sumu : 8 602,02 EUR s 5% spoluúčasťou obce. V rámci projektu budú zrekonštruované 24 ks zastaraných výbojkových svietidiel spolu s výložníkmi na betónových stožiaroch distribučnej nn siete a vymenený rozvádzač […]

Continue reading


Pozvánka na konferenciu LEADER NSK „Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja“ | 21. septembra 2022

touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu s názvom „Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja“, ktorú organizujeme v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR dňa 21. septembra 2022 (t. j. stredu) od 9:15 hod. v priestoroch Konferenčného centra Žrebčín Kaštieľa Mojmírovce. Registrácia účastníkov začína od 8:30 hod. Už tradične bude súčasťou konferencie aj sprievodný program, […]

Continue reading