Podpis zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ dáva na vedomie informáciu o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s VZN NSK č. 3/2016.

Prílohy:

Oznam o podpise Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom.pdf [63kB, .pdf]

Zmluva podpísaná s Nitrianskym samosprávnym krajom.pdf [102kB, .pdf]