Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mudroňovo

Obec Mudroňovo začiatkom júna 2022 začala s realizáciou podporených projektov pod názvom Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mudroňovo. Celkové oprávnené náklady na projekt predstavujú sumu : 8 602,02 EUR s 5% spoluúčasťou obce. V rámci projektu budú zrekonštruované 24 ks zastaraných výbojkových svietidiel spolu s výložníkmi na betónových stožiaroch distribučnej nn siete a vymenený rozvádzač verejného osvetlenia.

Plagát A3:

 


Dokumenty na stiahnutie:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Mudroňovo – Plagát A3  [1032kB, .PDF]