OZ Mikroregión Hurbanovo

Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len Združenie) je dobrovoľné, verejnoprospešné, mimovládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, tj. partnerstvo subjektov verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom vymedzenom území s cieľom zostaviť, realizovať, riadiť, monitorovať a hodnotiť stratégiu rozvoja územia.

Continue reading