Výzva č. 7 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o NFP v rámci implementácie CLLD 4.1

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len „MAS“) si Vás dovoľuje informovať, že vyhlasuje Výzvu č.7 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 27.08.2021

Celé znenie:


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva č. 7 na odborných hodnotiteľov v rámci implementácie CLLD 4.1 [61kB, .docx]

Výzva č. 7 na odborných hodnotiteľov v rámci implementácie CLLD 4.1 [476kB, .pdf]