Výzva MAS | 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Občianske združenie Mikroregión Hurbanovo vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre podopatrenie: 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj).

Kód výzvy: MAS_103/4.1/5

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy: 11.12.2023

Dátum uzavretia výzvy: 08.02.2024

Všetky potrebné informácie nájdete vo Výzve MAS – CLLD nižšie.


Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku


Prílohy k výzve:

Prílohy k výzve 4.1[5,6MB, .ZIP]