Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2022

Kód výzvy: MRH/2022/01

Miestna akčná skupina „Mikroregión Hurbanovo“ (ďalej len MAS „Mikroregión Hurbanovo“), vyhlasuje dňa 31.1.2022 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS „Mikroregión Hurbanovo“ Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2022, v termíne od 31.1.2022 do 25.2.2022 pre opatrenia:

  • Opatrenie 1. – Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
  • Opatrenie 2. – Podpora činnosti združení a spolkov

Príjímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude od 31.1.2022 do 25.2.2022 v priestoroch kancelárie / sídla MAS „Mikroregión Hurbanovo“, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter.

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch.

Celé znenie výzvy:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Prílohy výzvy:

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. nástroja 1 LEADER NSK na rok 2022[361kB, .pdf]

Výberové kritériá pre projekty Opatrenia 1[446kB, .pdf]

Výberové kritériá pre projekty Opatrenia 2[998kB, .pdf]

Projektový návrh – Žiadosť o dotáciu (formulár)[412kB, .doc]

Programový manuál 1 (verzia 2022)[363kB, .pdf]

Environmentálne zameranie projektov 2022[288kB, .pdf]

Všeobecne záväzné nariadenie NSK č. 9_2020[190kB, .pdf]

Návrh Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku[269kB, .docx]