Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP č. 02/2023/OH

Občianske združenie Mikroregión Hurbanovo. vyhlasuje Výzvu č.02/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 2022 (ŽoNFP, ktoré budú OH hodnotiť):

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 24.11.2023

Dátum uzavretia: 08.12.2023


Výzva č. 02/2023/OH:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na výber odborných hodnotiteľov – 7.4 [1332kB, .pdf]

Príloha č.1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH [32kB, .docx]

Príloha č.2 Vzor životopisu [37kB, .docx]