Zmluvy

[2023] Zmluva o poskytovaní účtovných služieb | Mgr. Viktória Harisová:

Zmluva o poskytovaní účtovných služieb | Mgr. Viktória Harisová [123kB, .pdf][Zverejnené dňa: 21.11.2023]


[2023] Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou podporenej z dotácie NSK:

Zmluva o poskytnutí dotácie – MARTOS, n.o., 2023 [370kB, .pdf][Zverejnené dňa: 26.09.2023]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Csemadok Svätý Peter, 2023 [384kB, .pdf][Zverejnené dňa: 26.09.2023]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Marthos, o.z., 2023 [370kB, .pdf][Zverejnené dňa: 26.09.2023]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Poľovnícke združenie Zelený Háj, 2023 [370kB, .pdf][Zverejnené dňa: 26.09.2023]

Zmluva o poskytnutí dotácie – MARGARÉTA n. o., 2023 [372kB, .pdf][Zverejnené dňa: 26.09.2023]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Slniečko, o.z., 2023 [370kB, .pdf][Zverejnené dňa: 26.09.2023]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Spolok Vinárov SU vo SP, 2023 [384kB, .pdf][Zverejnené dňa: 26.09.2023]


[2022] Zmluva o nájme nebytových priestorov:

Zmluva o nájme nebytových priestorov[Zverejnené dňa: 30.09.2022]


[2022] Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou podporenej z dotácie NSK:

Zmluva o poskytnutí dotácie – MARTOS, n.o., 2022 [160kB, .pdf][Zverejnené dňa: 16.09.2022]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Csemadok Svätý Peter, 2022 [162kB, .pdf][Zverejnené dňa: 16.09.2022]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Marthos, o.z., 2022 [160kB, .pdf][Zverejnené dňa: 16.09.2022]

Zmluva o poskytnutí dotácie – DHZ Svätý Peter, 2022 [162kB, .pdf][Zverejnené dňa: 16.09.2022]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Obecný športový klub Svätý Peter, 2022 [161kB, .pdf][Zverejnené dňa: 16.09.2022]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Poľovnícke združenie Imeľ, 2022 [161kB, .pdf][Zverejnené dňa: 16.09.2022]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Poľovnícke združenie Svätý Peter, 2022 [162kB, .pdf][Zverejnené dňa: 16.09.2022]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Poľovnícke združenie Zelený Háj, 2022 [162kB, .pdf][Zverejnené dňa: 16.09.2022]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Spolok Vinárov SU vo SP, 2022 [176kB, .pdf][Zverejnené dňa: 16.09.2022]


[2022] Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou podporenej z dotácie NSK:

Zmluva o poskytnutí dotácie z NSK (NSK/LEADER1/2022-Op12)[Zverejnené dňa: 11.08.2022]


[2021] Vzor Zmluvy o príspevok MAS:

Vzor Zmluvy o príspevok MAS, 2021 [357kB, .zip][Zverejnené dňa: 29.11.2021]


[2021] Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou podporenej z dotácie NSK:

Zmluva o poskytnutí dotácie Slovenský rybársky zväz – Hurbanovo, 2021 [162kB, .pdf][Zverejnené dňa: 06.09.2021]

Zmluva o poskytnutí dotácie – MARTOS, n.o., 2021 [161kB, .pdf][Zverejnené dňa: 06.09.2021]

Zmluva o poskytnutí dotácie – CSS Margaréta, 2021 [180kB, .pdf][Zverejnené dňa: 23.09.2021]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Csemadok Hurbanovo, 2021 [161kB, .pdf][Zverejnené dňa: 06.09.2021]

Zmluva o poskytnutí dotácie 2021 – Marthos, o.z., 2021 [162kB, .pdf][Zverejnené dňa: 06.09.2021]

Zmluva o poskytnutí dotácie – DHZ Svätý Peter, 2021 [163kB, .pdf][Zverejnené dňa: 06.09.2021]

Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE s NSK (NSK/LEADER1/2021-Op12) [210kB, .pdf][Zverejnené dňa: 27.08.2021]


[2020] Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou podporenej z dotácie NSK:

Zmluva o poskytnutí dotácie – Poľovnícke združenie [349kB, .pdf][Zverejnené dňa: 10.12.2020]

Zmluva o poskytnutí dotácie – ZO JDS Hurbanovo [356kB, .pdf][Zverejnené dňa: 10.12.2020]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Csemadok Hurbanovo [350kB, .pdf][Zverejnené dňa: 09.12.2020]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Martos [356kB, .pdf][Zverejnené dňa: 08.12.2020]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Marthos [345kB, .pdf][Zverejnené dňa: 08.12.2020]

Zmluva o poskytnutí dotácie – OZ Nesvadčanov [345kB, .pdf][Zverejnené dňa: 07.12.2020]

Zmluva o poskytnutí dotácie – MŠ Slniečko [357kB, .pdf][Zverejnené dňa: 07.12.2020]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Klub dôchodcov [349kB, .pdf][Zverejnené dňa: 07.12.2020]

Zmluva o poskytnutí dotácie – CSS Margaréta [344kB, .pdf][Zverejnené dňa: 07.12.2020]

Zmluva o poskytnutí DOTÁCIE s NSK (NSK/LEADER1/2020-Op12) [214kB, .pdf][Zverejnené dňa: 05.12.2020]


[2020] Poistná Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb – 2020 Mikroregion Hurbanovo:

Poistná Zmluva – 2020 Mikroregion Hurbanovo [478kB, .pdf]

Vložka 1 – Živelné poistenie [409kB, .pdf]

Vložka 2 – Odcudzenie a vandalizmus [395kB, .pdf]

Vložka 4 – Rozbitie skla [355kB, .pdf]

Vložka 5 – Poistenie zodpovednosti [418kB, .pdf]


[2019] Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou podporenej z dotácie NSK:

Zmluva o poskytnutí dotácie – Csemadok Hurbanovo, 2019 [761kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Csemadok Nesvady, 2017 [765kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – CSS Margaréta Bajč [762kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – DHZ Imeľ, 2019 [760kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – DHZ Svätý Peter, 2019 [783kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – DSS Dúha, 2019 [773kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Klub dôchodcov Svätý Peter, 2019 [768kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Martos, 2019 [773kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – MO Matice Slovenskej v Nesvadoch, 2019 [756kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – MŠ Slniečko, 2019 [773kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – OZ Sziget Martovce, 2019 [757kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Poľovnícke združenie Svätý Peter, 2019 [773kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – SOKOL TJ Imeľ, 2019 [773kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Spolok vinárov Sv. Urbana, 2019 [773kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – TJ Dynamo Bajč, 2019 [762kB, .pdf]

Zmluva o poskytnutí dotácie – Zlatý jeleň Hurbanovo, 2019 [773kB, .pdf]


[2017] Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou podporenej z dotácie NSK:

Zmluva – obec Bajč, 2017 [1619kB, .pdf]

Zmluva – Hurbanovo, 2017 [1715kB, .pdf]

Zmluva -obec Imeľ, 2017 [1696kB, .pdf]

Zmluva – obec Martovce, 2017 [1698kB, .pdf]

Zmluva – obec Mudroňovo, 2017 [1685kB, .pdf]

Zmluva – obec Mudroňovo 2, 2017 [1692kB, .pdf]

Zmluva – obec Nesvady, 2017 [1692kB, .pdf]

Zmluva – Svätý Peter, 2017 [1699kB, .pdf]


[2016] Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou podporenej z dotácie NSK:

Zmluva – obec Bajč, 2016 [1619kB, .pdf]

Zmluva – Hurbanovo, 2016 [1715kB, .pdf]

Zmluva -obec Imeľ, 2016 [1696kB, .pdf]

Zmluva – obec Martovce, 2016 [1698kB, .pdf]

Zmluva – obec Mudroňovo, 2016 [1685kB, .pdf]

Zmluva – obec Nesvady, 2016 [1692kB, .pdf]

Zmluva – Svätý Peter, 2016 [1699kB, .pdf]

Zoznam projektov financovaných z dotácie NSK v roku 2016 [web]


[2015] Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou podporenej z dotácie NSK:

Zmluva – obec Bajč, 2015 [184kB, .pdf]

Zmluva – Csemadok ZO Hurbanovo, 2015 [181kB, .pdf]

Zmluva -obec Imeľ, 2015 [181kB, .pdf]

Zmluva – obec Martovce, 2015 [198kB, .pdf]

Zmluva – obec Mudrňovo, 2015 [194kB, .pdf]

Zmluva – obec Nesvady, 2015 [254kB, .pdf]

Zmluva – OZ Lászlóa Basternáka, 2015 [180kB, .pdf]

Zmluva – Obecný športový klub Svätý Peter, 2015 [177kB, .pdf]

Zmluva – obec Svätý Peter, 2015 [200kB, .pdf]

Zoznam projektov financovaných z dotácie NSK v roku 2015 [web]


Zmluva o poskytnutí NFP – pre OZ „Mikroregión Hurbanovo“:

Zmluva o poskytnutí NFP – pre OZ „Mikroregión Hurbanovo“ [380kB, .pdf]

VZM k Zmluve o poskytnutí NFP [612kB, .pdf]